SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

INNLEDNING

System for styring og utvikling av videregående skoler ble iverksatt 3.juli 2008 og politisk behandlet 14.oktober 2008. Bakgrunnen for å etablere styringssystemet var opplæringslovens § 13-10. I opplæringsloven pålegges skoleeier å ha et "forsvarlig system" for vurdering
og oppfølging av at opplæringslovens krav er ivaretatt.