SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

Læringsutbytte
og gjennomføring

 

Læring og
læringsmiljø

 

Lærerens
kompetanse

 

Ledelse

          
Resultater og måloppnåelse
 
Elevenes læring
 
Ledelse

Våre resultater – våre utviklingsmål - Hvilken kapasitet har vi for utvikling og forbedring?

Hvilke resultater
har vi oppnådd?
 
Hvor god er opplæringen
og læringsmiljøet?
 
Hvor god er lærerens
kompetanse?
 
Hvor god er ledelsen
av skolen?

1.1 Karakterutvikling og eksamensresultater

1.2 Fravær og bortvalg

 

2.1 Tilpasset opplæring

2.2 Elevmedvirkning

2.3 Skolemiljø og normer

2.4 Motivasjon og mestring

2.5 Spesialundervisning

2.6 Opplæring for minoritetsspråklige

2.7 Elevstøtte

 

3.1 Læreren som leder

3.2 Faglig/didaktisk kompetanse

3.3 Samarbeid internt og eksternt

 

4.1 Strategier og verdiarbeid

4.2 Skoleutvikling og selvevaluering

4.3 Relasjonsbygging og medarbeiderutvikling

4.4 Administrasjon og struktur

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn