SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.1 Tilpasset opplæring

Kjennetegn på kvalitet

a) Elevene opplever at opplæringen er tilpasset deres faglige nivå og er meningsfylt ut fra deres forutsetninger

b) Elevene mestrer oppgavene, utvikler seg og setter seg egne, realistiske mål

c) Elevene opplever variasjon i opplæringen

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Læreren får gjennom elevsamtaler, kartlegging og observasjon et bilde av elevens læringspreferanser, potensial, og faglige nivå. Dette danner grunnlag for å legge opp undervisningen slik at den enkelte elev opplever å få utbytte av opplæringen.

  Elevenes behov, evner, forutsetninger og erfaringer inngår i planleggingen og gjennomføringen av opplæringen.

  Læreren differensierer opplæringen ved at elevene får prøve ut ulike arbeidsformer og Læringsstrategier.

  Læreren arbeider aktivt med å påvirke elevenes selvdisiplin på en positiv måte for å hjelpe elevene i læringsarbeidet, for eksempel gjennom systematiske vaner som ansvarliggjør og forplikter elevene. Elevene får tilbakemeldinger på egen framgang og konkrete innspill på hva som kreves for å nå målene for opplæringen.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn