SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.2 Elevmedvirkning

Kjennetegn på kvalitet

a) Elevene deltar i planlegging og vurderingsarbeid

b) Elevene vet hva som forventes i fagene og kjenner kompetansemålene

c) Elevene setter egne mål som er realistiske

d) Elevene er aktive i opplæringssituasjonene og tar medansvar for læring og læringsmiljø

  1. Eksempler på god praksis
  2. Dokumentasjons-kilder
  3. Lovverk og premisser
  4. Verktøy og faglige kilder
  5. Rapportering
  • I klasserom og verksteder har lærere og elever regelmessige samtaler om valg av læringsstrategier og arbeidsformer. Elevene er aktive og spør læreren om hjelp når det er noe de ikke forstår. Elever og lærere snakker om hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø i klassen. Elevene oppmuntrer hverandre til konsentrasjon om skolearbeidet og lytter når andre snakker uten å avbryte. Elevene gir hverandre ros når noen er flinke og løser vanskelige oppgaver.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn