SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

4.1 Strategi og verdiarbeid

Kjennetegn på kvalitet

a) Skolens visjon og verdier er kjent og praktisert blant skolens ledere og medarbeidere

b) Ledere og medarbeidere utfører sitt arbeid i tråd med skolens strategi og når målene

c) Skolens strategi revideres etter analyser og prioriteringer basert på skolens selvevaluering og verdigrunnlag

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • I strategiarbeidet gjør skolens ledelse analyser og avveininger av sammenhenger og konsekvenser. Dette innebefatter politiske og juridiske premisser, økonomiske rammebetingelser og organisatoriske forutsetninger.

  Det er tydelig for alle hvordan viktige valg og beslutninger er forankret i skolens strategi. På denne måten sikres sammenheng mellom strategiske beslutninger og praktisk gjennomføring.

  Lederen forstår og formidler skolens visjon, verdier og mål og bruker målene som prioriterings- og beslutningsgrunnlag. Visjon, verdier, mål, prioriteringer og begrunnelsene for disse blir gjort kjent for alle medarbeidere i møter og medarbeidersamtaler. Medarbeiderne har god innsikt i- og etterlever skolens mål, verdier og visjon.

  Målene følges opp kontinuerlig. Både måloppnåelse og avvik brukes som utgangspunkt for videre utvikling. Lederne viser utholdenhet i utviklingsarbeidet og er gode modeller for medarbeiderne.

 • ● Lederne selv Skolens egen dokumentasjon.
  ● Medarbeidersamtalen- oppsummeringer Skolens egen dokumentasjon.
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM) Data fra Fylkesrådmannens personalundersøkelse, gjennomføres hvert 2. år
  ● Ekstern skolevurdering Kvalitetsvurdering som utføres av Evalueringsteamet.
  ● Styringsdata Data hentet fra ulike kilder; Elevundersøkelsen, undervisningevalueringen, fravær, karakterer etc.

 • ● Ledelsesprinsippene
  ● Skolens mål og strategiske dokumenter Skolens egen dokumentasjon.
  ● Styringsdialogen Modell for skoleeiers dialog med skolene om styring- og utvikling av opplæringen i Østfold.
  ● Skolens sammenfattende analyse med prioriteringer Skolens egen dokumentasjon.
  ● Skolens kompetanseplan Skolens egen dokumentasjon.

 • ● Lederhåndbok (Kun tilgjengelig via intranett)
  ● Fremgangsmåte ved rekruttering (Kun tilgjengelig via intranett)
  ● Lenke til noen eksempler fra Østfoldskolene

 • 4.1 Eksempler på god praksis

  I strategiarbeidet gjør skolens ledelse analyser og avveininger av sammenhenger og konsekvenser. Dette innebefatter politiske og juridiske premisser, økonomiske rammebetingelser og organisatoriske forutsetninger.

  Det er tydelig for alle hvordan viktige valg og beslutninger er forankret i skolens strategi. På denne måten sikres sammenheng mellom strategiske beslutninger og praktisk gjennomføring.

  Lederen forstår og formidler skolens visjon, verdier og mål og bruker målene som prioriterings- og beslutningsgrunnlag. Visjon, verdier, mål, prioriteringer og begrunnelsene for disse blir gjort kjent for alle medarbeidere i møter og medarbeidersamtaler. Medarbeiderne har god innsikt i- og etterlever skolens mål, verdier og visjon.

  Målene følges opp kontinuerlig. Både måloppnåelse og avvik brukes som utgangspunkt for videre utvikling. Lederne viser utholdenhet i utviklingsarbeidet og er gode modeller for medarbeiderne.

 • 4.1 Dokumentasjonskilder

  ● Lederne selv
  ● Medarbeidersamtalen- oppsummeringer
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM)
  ● Ekstern skolevurdering
  ● Styringsdata

 • 4.1 Verktøy og faglige kilder

  ● Lederhåndbok (Kun tilgjengelig via intranett)
  ● Fremgangsmåte ved rekruttering (Kun tilgjengelig via intranett)
  ● Lenke til noen eksempler fra Østfoldskolene

  //
 • 4.1 Lovverk og premisser

  ● Ledelsesprinsippene
  ● Skolens mål og strategiske dokumenter
  ● Styringsdialogen
  ● Skolens sammenfattende analyse med prioriteringer
  ● Skolens kompetanseplan

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn