SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

1.1 Karakterutvikling og eksamensresultater

Kjennetegn på kvalitet

a) Skolens resultater for fullført og bestått er i tråd med vedtatte resultatmål

b) Elevene oppnår planlagt kompetanse i tråd med målsetting

c) Karakterutviklingen er stabil eller positiv

d) Avgangskarakterer (standpunkt- og eksamenskarakterer) for skolen og det enkelte utdanningsprogram holder seg på samme nivå eller viser positiv utvikling

e) Avviket mellom Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer på det enkelte utdanningsprogram, de ulike trinn og aktuelle fag er innenfor det nasjonale avviket

  1. Eksempler på god praksis
  2. Dokumentasjons-kilder
  3. Lovverk og premisser
  4. Verktøy og faglige kilder
  5. Rapportering
  • Skolens ledelse overvåker karakterer underveis i skoleåret, minimum hvert halvår. Skolens ledelse har god innsikt i, følger opp og bruker egne karakterresultater som grunnlag for å utarbeide mål, gjøre prioriteringer og iverksette relevante tiltak.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn