SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.3 Skolemiljø og normer

Kjennetegn på kvalitet

a) Elevene opplever lik praksis av oppfølging av regler og rutiner

b) Elevene opplever arbeidsro og punktlighet

c) Elevene opplever sosialt fellesskap omkring læring

d) Elevene opplever at tiden utnyttes effektivt

e) God kommunikasjon og gjensidig respekt i forholdet mellom elever og ansatte

f) Elevene opplever ikke mobbing

g) Elevene opplever et fungerende skoledemokrati

  1. Eksempler på god praksis
  2. Dokumentasjons-kilder
  3. Lovverk og premisser
  4. Verktøy og faglige kilder
  5. Rapportering
  • Lærerne utvikler sammen med elevene normer for hvordan et godt læringsmiljø skal være. Lærerne opptrer konsekvent ved håndtering av normer og regler. Elevene føler seg trygge og de trives på skolen. Elever og ansatte snakker om "Vi på denne skolen" og de fleste av elevene sier at de vil anbefale andre å gå på denne skolen. Det er nulltoleranse hos alle når det gjelder mobbing, vold, rus og trakassering. Skolen har utviklet tiltak og prosedyrer, som brukes aktivt i det kontinuerlige arbeidet med mobbe-, rus- og voldsproblematikk.

    Lærere og elever møter til fastsatt tid, og opplæringen kommer raskt i gang. Nødvendig arbeidsro er en selvfølgelighet og fremmer konsentrasjon og læring i klasserom og verksted. Elever og lærere blir ikke forstyrret av at andre lager bråk og uro i arbeidsøktene. Lekser og andre arbeidsoppgaver blir innlevert til avtalt tid.

    Elevene tar ansvar for hverandres læringsmiljø ved lojalt å sørge for arbeidsro og orden. Lærerne går foran som gode eksempler og er naturlige ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Lærernes underveisvurdering i orden og adferd bidrar positivt i elevens sosialiseringsprosess og skaper et godt psykososialt miljø.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn