SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

3.1 Læreren som leder

Kjennetegn på kvalitet

a) Skolens mål og verdier er styrende for lærerens praksis

b) Læreren leder arbeidet i klasserom og verksted ved tydelig struktur i opplæringen og effektiv utnyttelse av tiden

c) Læreren har positive sosiale relasjoner til den enkelte elev

d) Læreren bruker meningsskapende språk i opplæringen

e) Læreren motiverer, utfordrer og kommuniserer tydelige forventninger til elevenes læring og atferd

f) Læreren holder seg oppdatert både i forhold til rolle og fag

g) Læreren evaluerer egen praksis, er aktiv i skolens selvevaluering og bruker dette som bidrag til forbedring og utvikling

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Lærerne drøfter jevnlig klasseledelse og lærerrollen og bruker refleksjonen til å evaluere, utvikle og forbedre praksisen ved skolen.

  Læreren forstår og formidler skolens verdier og mål til elevene. Læreren bruker disse sammen med læringsmål for å skape sammenhenger, oppslutning, innsatsvilje for å nå felles mål. Målene følges opp regelmessig. Både måloppnåelse og avvik brukes som utgangspunkt for læring og forbedring.

  Gjennomføring av opplæringen kjennetegnes av en tydelig struktur som skaper oversikt og forutsigbarhet for elevene. Tiden utnyttes effektiv ved at læreren er bevisst på betydning av innredning av opplæringsrommet, om å gi beskjeder, om oppfølging av regler og rutiner og forebygging av atferdsproblemer.

  Lærerne bygger positive relasjoner til den enkelte elev. Læreren gir individuell støtte til den enkelte og har god oversikt over elevenes forutsetninger og potensial.

  Læreren bruker resultatene i Elevundersøkelsen, undervisningsevalueringen og elevenes karakterresultater som grunnlag for forbedring og utvikling.

 • ● Observasjoner Skolens egen dokumentasjon.
  ● Elevsamtaler Skolens egen dokumentasjon.
  ● Kompetansekartleggingen Skolens egen dokumentasjon.
  ● Medarbeidersamtaler Skolens egen dokumentasjon.
  ● Elevundersøkelsen
  ● Undervisningsevalueringen: Login til Undersøkelsen | Rapportportalen
  ● Interne og/eller eksterne tilleggsundersøkelser Skolens egen dokumentasjon.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn