SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

1.2 Fravær og bortvalg

Kjennetegn på kvalitet

a) Fraværsstatistikken for skolen og det enkelte utdanningsprogram holder seg på samme nivå eller viser positiv utvikling i forhold til skolens målsettinger

b) Bortvalget for skolen og det enkelte utdanningsprogram er i tråd med gitte resultatmål

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Skolens ledelse sørger for at tilstedeværelse og fravær føres og følges opp i samsvar med de rutinene og kvalitetskriteriene som er beskrevet i gjeldende styringsdokument.
  Skolens ledelse har oversikt over fravær og bortvalg, og kunnskap om hvilke elever og klasser dette gjelder.
  Skolens ledelse bruker denne kunnskapen til å iverksette relevante tiltak som bidrar til at elevene er tilstede og gjennomfører skolegangen.

  Skolens ledelse sørger for at alle ansatte har felles praksis, og bruker styringsdokumentet for føring av fravær i tillegg til skolens reglement.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn