SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.4 Motivasjon og mestring

Kjennetegn på kvalitet

a) Elevene opplever positive forsterkning som hjelper dem med motivasjon og mestring

b) Elevene får konkrete tilbakemeldinger som hjelper dem med å forstå og utvikle sitt potensial

c) Elevene opplever at lærerne undersøker årsaker til manglende motivasjon og mestring

d) Elevene opplever at lærerne har høye, men realistiske forventninger

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Lærerne tar hensyn til elevenes behov og møter dem med konstruktive tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene er basert på elevens synlige fremgang. Lærerne kjenner sine elever, viser omsorg for den enkelte og bidrar til at eleven opplever anerkjennelse og respekt.

  Lærerne innhenter kunnskap om hvordan opplæringspraksis påvirker elevens opplevelse av mestring og motgang. Denne kunnskapen bruker lærerne i sin planlegging og gjennomføring av opplæringen.

  Læreren hjelper eleven med å sette delmål for skolearbeidet. Læreren bygger opp elevens kompetanse ved å ha tro på eleven og gi eleven realistiske utfordringer som de må strekke seg etter.

  Lærerne følger elevene tett i læreprosesser hvor elevene sliter med å nå kompetansemålene. Læreren hjelper eleven med å knytte det nye som skal læres til det som eleven kan fra før. Læreren bruker sin kunnskap om elevene for å hjelpe eleven i å lykkes fremfor å bruke generelle oppmuntringer.

  Lærerne bygger på elevens muligheter ved å kjenne til forhold i både eleven selv, familien, skolen, jevnaldrendegruppen og omgivelsene. Lærernes kunnskap skal også dreie seg som å korrigere forhold i miljøet omkring elevene, det vil kunne innebære at lærerne og lederne må endre egen praksis for å få motiverte elever.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn