SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.6 Opplæring for minoritetsspråklige

Kjennetegn på kvalitet

a) Fastsatte bestemmelser for å vurdere elevenes rett til særskilt språkopplæring følges

b) Elever som har behov får særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller to-språklig fagopplæring, i henhold til opplæringsloven § 3-12

c) Skolen har rutiner for saksbehandling som kan dokumenteres

d) Eleven opplever opplæringen meningsfylt ut i fra egne språklige forutsetninger

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Skolen følger fastsatte bestemmelser for å vurdere elevenes rett til særskilt språkopplæring. Eleven opplever integrering, samspill med norskspråklige medelever og lærere, og faglig utbytte gjennom særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring.

 • ● Opplæringsloven kap 3, § 3-12
  ● Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter
  ● Læreplaner

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn